Sadguru Shree Shrirangdasaji Swami

Birth: April 25, 1971
“Parsadi” Initiation: Monday, 11 November, 1991. (Vikram Samvat 2048,kartik sud pancham)
“Sadhu” Initiation: Sunday 13 November, 1994, (Vikram Samvat 2051, prabodhini ekadashi)
Spiritual Master: Sadguru Shree Devkrushnadasji Swami and Sadguru Shree Madhavpriyadasji Swami

After completing his education. Inter, took Bhagavati Deeksha (Sanyasa )from Acharya Shree Ajendraprasadji Maharaj, Lakshminarayan Dev Gadi of Vadtal,
Honoured with the title, “Sadguru” by Acharya Shree Rakeshprasadji Maharaj with presense of Sadguru Shree Madhavpriyadasji Swami(SGVP), P. P. Gyanjivandasjiswami (KundalDham), P. P.Ghanshyam swami(Vadtal Chairman) and Shastri Shree Balkrishnadasji Swami (Metpur).

Bhumipujan_Harinagar_Swaminarayan_Mandir_024

P.P.S.Shrirang swami serving as Kothari of Shree Swaminarayan Mandir,Harinagar, Vadodara. His life with penance, spiritual virtues and services inspires us a lot!