ભૂમિપૂજન

પ.પૂ.ધૂ. ૧૦૦૮ આચાર્યશ્રી રાકેશપ્રસાદજી મહારાજ ના હસ્તે ભૂમિપૂજન – શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, હરિનગર

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *